Salgs- og Leveringsbetingelser

Ordrebekreftelse:
Dersom noe i bestillingen er uklart vil KL Strobelight and Trading AS ta kontakt med deg for å presisere bestillingen.

Lagervarer blir normalt sendt fra oss samme dag bestilling mottas forutsatt at vi mottar bestillingen før kl. 16.00. En sendingsbekreftelse med sporingsnummer blir automatisk sendt til registrert epostadresse.


Standard garantibestemmelser:
Med mindre annet er skriftlig avtalt garanterer
KL Strobelight and Trading AS at leveransen er fri for feil og mangler i en periode på 12 måneder fra leveringen. Avvik kan fremgå som generell tekst på det enkelte produkt, og er i tilfelle å regne som gjeldende.

Begrensninger i ansvar:
KL Strobelight and Trading ASs garantiansvar omfatter ikke forhold som kunden bærer risikoen for. KL Strobelight and Trading AS er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av KL Strobelight and Trading AS eller dennes leverandører. KL Strobelight and Trading AS er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkoblinger med annet utstyr, vedlikehold og lignende som ikke er skriftlig godkjent av KL Strobelight and Trading AS eller dennes leverandører. Garantien omfatter ikke mangler som oppstår som følge av normal slitasje.

Force majeure:
KL Strobelight and Trading AS har ikke ansvar for forsinkelse som skyldes hindringer utenfor egen kontroll (force majeure). Kjøpekontrakten bortfaller ikke ved slike forsinkelser med mindre partene blir enige om det eller hindringen varer i mer enn 10 uker. I så fall kan kjøpekontrakten av begge parter heves med skriftlig varsel.